Wat is bevallen op eigen kracht?

Wendy Schouten

Elke vrouw wil veilig en ongecompliceerd bevallen. Het belangrijkste daarbij is dat je je natuurlijke kracht goed gebruikt. Als je weet hoe je het natuurlijke proces van bevallen ondersteunt, kan je kind makkelijker, sneller en met minder weerstand c.q. pijn geboren worden.

Veilig bevallen is je kracht gebruiken!

Toch weten veel vrouwen tegenwoordig niet goed wat ze het beste kunnen doen. 'Ik hoop gewoon maar dat alles goed gaat', of 'Ik zal wel zien hoe het loopt' hoor je vaak. Het is typisch voor deze tijd. Het illustreert onze onwetendheid en afhankelijkheid ten aanzien van onze eigen bevalling. Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn nauwelijks een issue binnen de moderne verloskunde. Steeds meer is men gericht op de zwakten en gebreken van vrouwen en de technische kracht van deskundigen en apparatuur. Dat brengt vrouwen vaak onnodig in de problemen. Niet alleen omdat hen niet goed verteld wordt wat zij het beste kunnen doen, maar ook omdat intensieve technische controle natuurlijk bevallen moeilijker maakt en zelfs tegen kan werken.

Ondersteuning voor je eigen kracht

Veel problemen kunnen voorkomen worden door de zelfredzaamheid van vrouwen bij hun bevalling te vergroten. Daarom vind je op deze informatieve site gouden tips voor je bevalling en verwijzingen naar nuttige links en boeken die je helpen je eigen kracht optimaal te benutten. Vraag ook aan de deskundigen of ze je willen helpen. Want of je je eigen kracht goed kunt benutten, hangt niet alleen van jezelf af. Het lukt alleen maar als deskundigen daar ook ruimte voor bieden. Maak daarom samen een plan van aanpak.