Nuttige links en boeken

Websites en Blogs

vroedvrouwenradicaal-rebekka.blogspot.com

www.springtij.com

www.natuurlijk-bevallen.nl

www.activebirthcentre.com

www.unassistedchildbirth.com

beatrijssmulders.oeiikgroei.nl

www.sheilakitzinger.com

www.vrijegeboorte.blogspot.com

in-vrijheid-bevallen.blogspot.com

www.doula.nl

www.trustbirth.com

baasovereigenbuik.blogspot.com

Boeken

Balaskas Janet, Actief bevallen. Bert Bakker, Amsterdam 1985.

Balaskas Janet, New Active Birth, A concise guide to natural childbirth. Thorsons, UK 1990.

Chopra Deepak, Simon David, Abrams Vicki, De magische negen maanden. Spirit (Kosmos-Z&K Uitgevers), Utrecht 2005.

Dick-Read G, Childbirth without fear, The principles and practice of natural childbirth. Pinter and Martin, Londen 2004.

Mc Garey Gladys, De geboorte beleven. Een holistische benadering van de geboorte. Ankh-Hermes bv, Deventer 1985.

Kaplan Shanley L, Unassisted childbirth. Greenwood Press, Santa Barbara 1993

Kitzinger Sheila, The Complete Book of Pregnancy and Childbirth. Alfred A. Knopf, december 2003.

Klaus Marshall H., Kenell John H., Klaus Phyllis H., Het doula-boek. Beter bevallen met een coach. Thoeris, Amsterdam 2006.

Kloosterman prof. dr. GJ, Limburg Astrid, Rees Saskia van, Smulders Beattrijs, Baren. Stichting Lichaamstaal, Leveroy 1985 (3e druk).

May Ina, Ina May's Guide to Childbirth. Bantam Books, oktober 2003.

May, Ina, Spiritual Midwifery. Book Publishing Company, 2002.

Meijer Liane, Hapsis-yoga voor zwangeren. Akasha, Eeserveen 1997.

Schoon Lidy, In de greep van de gynaecoloog. Pieter Lakeman Publishers, Amsterdam 1990.